A NAP 2.0 támogatott kutatócsoportjai
és vezetőik

Általános portréillusztráció a kutatói bemutatkozásokhoz

Advanced Optical Imaging (AdOptIm) Group

Molekuláris szintű folyamatok vizsgálata fluoreszcens mikroszkópiával

A kutatócsoport vezetője

Erdélyi Miklós

Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport – Vidnyánszky Zoltán portré

Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport

Az agyi jutalmazó rendszer szerepe az egészséges kognitív öregedésben

A kutatócsoport vezetője

Vidnyánszky Zoltán

Általános portréillusztráció a kutatói bemutatkozásokhoz

Alvási Oszcillációk Kutatócsoport

A kérgi visszacsatolás hatása a talamokortikális aktivitásra

A kutatócsoport vezetője

Barthó Péter

Axon Növekedés és Regeneráció Kutatócsoport - Mihály József - portré

Axon Növekedés és Regeneráció Kutatócsoport

Neuronális sejtváz szabályozás a szinapszisokban, axonokban és növekedési kúpokban

A kutatócsoport vezetője

Mihály József

Dénes Ádám - forrás: mta.hu/Szigeti Tamás

Neuroimmunológia Kutatócsoport

Az immunfolyamatok idegrendszeri szabályozása, és az idegrendszerben zajló gyulladásos folyamatok

A kutatócsoport vezetője

Dénes Ádám

Entorhinális Kérgi Neuronhálózatok - Varga Csaba

Entorhinális Kérgi Neuronhálózatok

Entorhinális kéreg szerepe a memóriakialakulásban

A kutatócsoport vezetője

Varga Csaba

Hálózat és Viselkedés Neurobiológia Kutatócsoport - Mátyás Ferenc - portré

Hálózat és Viselkedés Neurobiológia Kutatócsoport

A thalamoamygdalaris hálózatok szerepe komplex viselkedésben

A kutatócsoport vezetője

Mátyás Ferenc

Humán Agyszövet Laboratórium - Maglóczky Zsófia - portré

Humán Agyszövet Laboratórium

Egészséges és különböző neurológiai betegségekben szenvedő emberek agyából származó agyminták gyűjtésére, tárolására és kutatására specializálódott laboratórium létrehozása

A kutatócsoport vezetője

Maglóczky Zsófia

Komputációs Rendszerszintű Idegtudományi Csoport - Orbán Gergő

Komputációs Rendszerszintű Idegtudományi Csoport

Neuron sokaság aktivitásmintázatainak populációs analízise

A kutatócsoport vezetője

Orbán Gergő

Helyes Zsuzsanna a NAP Krónikus Fájdalom Kutatócsoport vezetője

Krónikus Fájdalom Kutatócsoport

Neuropeptid-közvetített mechanizmusok feltérképezése krónikus neuropátiás fájdalom, stressz és depresszió állapotokban: transzlációs megközelítések és gyógyszerfejlesztési perspektívák

A kutatócsoport vezetője

Helyes Zsuzsanna

Lendület Hálózat-idegélettani Kutatócsoport – Hájos Norbert

Lendület Hálózat-idegélettani Kutatócsoport

A periszomatikus gátló idegsejtek szerepe a társításos tanulásban

A kutatócsoport vezetője

Hájos Norbert

Lendület Integratív Neuroendokrinológiai Kutatócsoport – Fekete Csaba

Lendület Integratív Neuroendokrinológiai Kutatócsoport

A neuroszekretoros neuronok pajzsmirigyhormon-háztartásának sejttípus-specifikus tanulmányozása élő egérben

A kutatócsoport vezetője

Fekete Csaba

Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport – Dobolyi Árpád

Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport

Az utódgondozás agyi mechanizmusai

A kutatócsoport vezetője

Dobolyi Árpád

Molekuláris Neurobiológia Laboratórium – Katona István

Molekuláris Neurobiológia Laboratórium

A GPR12 receptor szerepe az idegi plaszticitási folyamatokban

A kutatócsoport vezetője

Katona István

Molekuláris Sejt Metabolizmus Kutatócsoport – Gereben Balázs

Molekuláris Sejt Metabolizmus Kutatócsoport

A neuroszekretoros neuronok pajzsmirigyhormon-háztartásának sejttípus-specifikus tanulmányozása élő egérben

A kutatócsoport vezetője

Gereben Balázs

MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport – Keserű György Miklós

MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport

A másodlagos kötőhely szerepe a G-fehérje kapcsolt receptorok farmakológiájában

A kutatócsoport vezetője

Keserű György Miklós

MTA-ÖK BLI_NAP Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport – Pirger Zsolt - portré

MTA-ÖK BLI_NAP Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport

Környezeti kémiai faktorokra adott idegrendszeri válaszok funkcionális, sejt és molekuláris szinteken vízi gerinctelen szervezetekben

A kutatócsoport vezetője

Pirger Zsolt

MTA-PPKE ITK-NAP B 2p Méréstechnikai Csoport – Katona Gergely - portré

MTA-PPKE ITK-NAP B 2p Méréstechnikai Csoport

Kétfoton mikroszkópiával mért sejtaktivitást automatikusan analizáló szoftver fejlesztése

A kutatócsoport vezetője

Katona Gergely

MTA-PTE PACAP Kutatócsoport - Reglődi Dóra

MTA-PTE PACAP Kutatócsoport

PACAP és öregedés kapcsolatának vizsgálata

A kutatócsoport vezetője

Reglődi Dóra

MTA-SE Neurobiokémiai Kutatócsoport – Ádám Veronika

MTA-SE Neurobiokémiai Kutatócsoport – együttműködésben a Neurogenomikai Munkacsoporttal

Mitokondriális génvariánsok mitokondriális betegségekben és neurodegenerációban. Az alfa-ketoglutarát-dehidrogenáz defektusai a fehérjeszerkezettől a klinikumig

A kutatócsoport vezetője

Ádám Veronika

NAP-2-SE Új Antidepresszív Gyógyszercélpont Kutatócsoport - Bagdy György - portré

NAP-2-SE Új Antidepresszív Gyógyszercélpont Kutatócsoport

Új antidepresszáns gyógyszercélpontok: genomszintű gén-környezet interakciós vizsgálatok

A kutatócsoport vezetője

Bagdy György

Általános portréillusztráció a kutatói bemutatkozásokhoz

Neuro-Immun-Farmakológia Kutatócsoport

A TRPA1 receptor, mint potenciális gyógyszercélpont, neuroinflammációs és neurodegeneratív kórképek kezelésében

A kutatócsoport vezetője

Pintér Erika

Általános portréillusztráció a kutatói bemutatkozásokhoz

Neuro-onkológiai Laboratórium

Inváziós spektrum meghatározása gliómákban

A kutatócsoport vezetője

Klekner Álmos

Neurodegeneratív Betegségek Kutatócsoport - Molnár Mária Judit - portré

Neurodegeneratív Betegségek Kutatócsoport

A mitochondrialis gének eltérései neurodegeneratív és mitochondrialis betegségekben. Az alpha-ketoglutarát dehidrogenáz károsodásai a proteinstruktúrától a klinikai intervencióig

A kutatócsoport vezetője

Molnár Mária Judit

Általános portréillusztráció a kutatói bemutatkozásokhoz

Neuromorfológiai és Celluláris Neurobiológiai Kutatócsoport

A gyógyszeres láz és lázgörcs csillapítás és a hippocampus sclerosis kialakulásának megelőzése közötti kapcsolat vizsgálata

A kutatócsoport vezetője

Ábrahám Hajnalka

Neurovaszkuláris Kutatócsoport - Oláh László

Neurovaszkuláris Kutatócsoport

Az endotheliális diszfunkció hatása a neurovaszkuláris kapcsolatra

A kutatócsoport vezetője

Oláh László

Parkinson-kór és mozgászavarok patofiziológiáját és kezelési lehetőségeit vizsgáló munkacsoport – Kovács Norbert - portré

Parkinson-kór és mozgászavarok patofiziológiáját és kezelési lehetőségeit vizsgáló munkacsoport

Mentsük meg a menthetőt! A Parkinson-kór és disztónia hatékonyabb kezelési lehetőségeinek a vizsgálata

A kutatócsoport vezetője

Kovács Norbert

PPKE ITK Implantálható Mikrorendszerek Kutatócsoport - Fekete Zoltán

PPKE ITK Implantálható Mikrorendszerek Kutatócsoport

Multimodális mikroeszközök in vivo vizsgálata infravörös idegi stimulációhoz

A kutatócsoport vezetője

Fekete Zoltán

PTE Pszichózis Kutatócsoport NAP KTIA NAP-A-II/12 - Tényi Tamás

PTE Pszichózis Kutatócsoport NAP KTIA NAP-A-II/12

Endofenotípusok bipoláris zavarban – etiológiai vizsgálatok és szuicídiumprevenció

A kutatócsoport vezetője

Tényi Tamás

Reproduktív Neurobiológia Laboratórium – Hrabovszky Erik

Reproduktív Neurobiológia Laboratórium

Szaporodást és energiaháztartást szabályozó központok kölcsönhatása az emberi hipotalamuszban

A kutatócsoport vezetője

Hrabovszky Erik

Retinális Elektromos Szinapszisok Kutatócsoport - Dr. Völgyi Béla

Retinális Elektromos Szinapszisok Kutatócsoport

A látórendszer párhuzamos információtovábbításának vizsgálata a retinális neuronhálózatoktól a viselkedő állatig

A kutatócsoport vezetője

Völgyi Béla

Schaffer Károly Neuropathologiai Laboratórium, Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika - Kovács Tibor - portré

Schaffer Károly Neuropathologiai Laboratórium, Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika

Klinikomorfológiai kutatások degeneratív idegrendszeri betegségekben

A kutatócsoport vezetője

Kovács Tibor

SE-NAP 2 Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutatócsoport - Juhász Gabriella - portré

SE-NAP 2 Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutatócsoport

A migrén és a tenziós fejfájás kialakulásában szerepet játszó agyi mechanizmusok összehasonlítása

A kutatócsoport vezetője

Juhász Gabriella

SE-NAP-Humán Agyszövet Bank Mikrodisszekciós Kutatócsoport – Dr. Dobolyiné dr. Renner Éva - portré

SE-NAP-Humán Agyszövet Bank Mikrodisszekciós Kutatócsoport

Humán agyszövetminták gyűjtése tudományos felhasználás céljából

A kutatócsoport vezetője

Renner Éva

Stressz Neurobiológia Kutatócsoport – Czéh Boldizsár

Stressz Neurobiológia Kutatócsoport

Az agyi neuroplaszticitás szerepe a stressz okozta depressziós megbetegedések kialakulásában: a megelőzés lehetőségeinek kutatása

A kutatócsoport vezetője

Czéh Boldizsár

Általános portréillusztráció a kutatói bemutatkozásokhoz

Szinapszisok és axonok: gerincvelői és látókérgi idegsejt kapcsolatok “multiscale” fukcionális és strukturális analízise

A kutatócsoport vezetője

Szücs Péter

Általános portréillusztráció a kutatói bemutatkozásokhoz

SZTE Orvosi Vegytani Intézet, Neurodegeneratív Betegségek Kutatócsoport

Új szigma-1-receptoragonisták neurogenezisre gyakorolt hatásának vizsgálata egérmodellben

A kutatócsoport vezetője

Fülöp Lívia

Tanulás és Emlékezeti Zavarok Kutatócsoport - Racsmány Mihály

Tanulás és Emlékezeti Zavarok Kutatócsoport

A frontostriatális rendszer szerepe a hosszútávú tanulásban és kognitív zavarokban

A kutatócsoport vezetője

Racsmány Mihály