Helyes Zsuzsanna a NAP Krónikus Fájdalom Kutatócsoport vezetője

A kutatócsoport neve
Krónikus Fájdalom Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője
Helyes Zsuzsanna egyetemi tanár, PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet & Szentágothai János Kutatóközpont

Telefon
+36 20 450 1639

Email
zsuzsanna.helyes@aok.pte.hu

Részletes adatok

NAP 2 kutatási téma címe

Neuropeptid-közvetített mechanizmusok feltérképezése krónikus neuropátiás fájdalom, stressz és depresszió állapotokban: transzlációs megközelítések és gyógyszerfejlesztési perspektívák

A NAP 2-ben tervezett kutatások leírása

A NAP-1 projekt szerves folytatásaként a kutatócsoport a gliasejt-aktiváció, glia-idegsejt kölcsönhatások és a központi idegrendszeri gyulladásos folyamatok (neuroinflammáció) molekuláris mechanizmusait vizsgálja krónikus idegi eredetű fájdalom egérmodelljeiben. A központi idegrendszerben számos fájdalommal kapcsolatba hozható összetett struktúra („pain matrix”) komplex hálózata eredményezi az érzékenységfokozódást, a fájdalom tartóssá és különböző jellegűvé válását. A két fő irány a korábbi eredményeik és legújabb funkcionális adataik alapján

  1. a gátló neuromodulátor szomatosztatin és az sst4 célmolekulája (szabadalmaztatott szintetikus vegyületeik közül a gyógyszerjelöltek kiválasztása, optimalizálása és hatásainak jellemzése), valamint
  2. a serkentő neuropeptid hemokinin-1 szerepének, célmolekuláinak, hatásmechanizmusának és jelátviteli folyamatainak feltérképezése, amely új irányokat nyithat a centrális fájdalom-érzékenyítés megértésében.

Mivel a traumás, metabolikus vagy toxikus idegsérülés, tumor, gyulladásos és degeneratív ízületi betegségek következtében kialakuló krónikus idegi eredetű fájdalomra a forgalomban lévő gyógyszerek gyakran hatástalanok és/vagy hosszabb távon nem használhatók súlyos mellékhatásaik miatt, szükség van a kulcsmediátorok és új terápiás gyógyszercélpontok azonosítására. Eredményeiknek ezért különösen nagy gyakorlati jelentősége is van.

A kutatócsoport vezetőjének szakmai bemutatása

Helyes Zsuzsanna a PTE Szentágothai Kutatóközpont megbízott elnöke, az ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanára. 1995-ben szerzett általános orvosdoktori diplomát, 1999-ben PhD, 2001-ben klinikai laboratóriumi, 2004-ben klinikai farmakológus szakorvosi minősítést, 2011-ben MTA doktora címet. Kutatási területe a neurofarmakológia, kiemelt fókusszal az érző idegrendszerre és a fájdalomra. Kiemelkedő eredményeket ért el a neuropeptidek és a Tranziens Receptor Potenciál ioncsatornák vizsgálata terén, valamint a krónikus neuropátiás fájdalom új mechanizmusainak felfedezésében, amelyekre több szabadalom és két gyógyszerfejlesztési projekt épült. Hazai és nemzetközi szakmai társaságok vezetőségi tagja, folyóiratok szerkesztő bizottsági tagja, az MTA Orvosi Osztály köztestületi képviselője, az Elméleti Orvostudományi Bizottság titkára és az 1. sz. Doktori Bizottság tagja. Kiterjedt kollaborációs hálózattal rendelkezik, 17 védett PhD munka témavezetője volt. 167 tudományos közlemény szerzője, melyekre 4428 idézettséget kapott, impakt faktora 557,91, H-indexe 38. 2006-ben L’Oreal-UNESCO „A nőkért és a tudományért” és „Talentum” Díjakat, 2013-ban OTDK mestertanári aranyérmet, 2018-ban Akadémiai Díjat kapott.

Kulcsszavak

fájdalom, stressz, depresszió, migrén,  neurogén gyulladás, neuropátia, neuropeptidek, TRPA1 ioncsatorna, centrális szenzitizáció, szomatosztatin, hemokinin-1, amin-oxidázok, gyógyszerfejlesztés, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő

Előzmények

NAP 1 kutatási téma címe

Neuro-immun interakciók szerepe krónikus fájdalommodellekben: Centrális szenzitizációs mechanizmusok feltérképezése és új analgetikus célmolekulák azonosítása

A NAP 1-ben elért eredmények összefoglalása

A kutatócsoport munkája különböző eredetű, nem kielégítően kezelhető krónikus fájdalomállapot (ízületi gyulladás, traumás idegsérülés, csontdaganat, migrén) hátterében álló központi idegrendszeri folyamatok feltérképezésére és új gyógyszercélpontok azonosítására irányult kísérletes modellrendszerekben. Koncepcionálisan és technikailag új megközelítéssel, funkcionális vizsgálatok molekuláris képalkotó módszerekkel való kombinálásával a fájdalom-stressz-depresszió interakciók mechanizmusait, összetett agyi struktúrák komplex kapcsolatrendszerét vizsgálta, amely szerepet játszhat a fájdalom tartóssá válásában.

Kimutatta az érzőidegrendszer és az immunrendszer közötti kapcsolatokat, az érzőidegekből felszabaduló neuropeptidek, valamint a gliasejtek szerepét krónikus fájdalommodellekben. Felfedezte, hogy a szomatosztatin nevű peptid sst4 célmolekulája a fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatásokon kívül stresszgátló és antidepresszán-szerű hatásokat közvetít. Az sst4-aktiváló szintetikus vegyületeik teljesen új hatásmechanizmusú kombinált fájdalomcsillapító és antidepresszáns gyógyszerek kifejlesztésére adnak lehetőséget. Egy másik, komplex hatásmechanizmusú, szabadalmaztatott új vegyületük (SzV-1287) hatékonyan gátolja a neuropátiás fájdalmat, amelyre alapozva jelenleg a preklinikai gyógyszerfejlesztési projekten dolgoznak.

A NAP 1 programhoz kapcsolódó fontosabb publikációk

Borbély É, Botz B, Bölcskei K, Kenyér T, Kereskai L, Kiss T, Szolcsányi J, Pintér E, Csepregi JZ, Mócsai A, Helyes Z.: Capsaicin-sensitive sensory nerves exert complex regulatory functions in the serum-transfer mouse model of autoimmune arthritis. Brain Behav Immun. 2015, 45:50-9.;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25524130

Scheich B, Gaszner B, Kormos V, László K, Ádori C, Borbély É, Hajna Z, Tékus V, Bölcskei K, Ábrahám I, Pintér E, Szolcsányi J, Helyes Z.: Somatostatin receptor subtype 4 activation is involved in anxiety and depression-like behavior in mouse models. Neuropharmacology 2015, 101:204-215.;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26387439

Borbély É, Hajna Z, Nabi L, Scheich B, Tékus V, László K, Ollmann T, Kormos V, Gaszner B, Karádi Z, Lénárd L, Paige CJ, Quinn JP, Szolcsányi J, Pintér E, Keeble J, Berger A, Helyes Z. Hemokinin-1 mediates anxiolytic and anti-depressant-like actions in mice. Brain Behav Immun. 2016, S0889-1591(16)30413-5.;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27621226

Scheich B, Csekő K, Borbély É, Ábrahám I, Csernus V, Gaszner B, Helyes Z.: Higher susceptibility of somatostatin 4 receptor gene-deleted mice to chronic stress-induced behavioral and neuroendocrine alterations. Neuroscience 2017, 346:320-336.;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28161436

Horváth Á, Tékus V, Bencze N, Szentes N, Scheich B, Bölcskei K, Szőke É, Mócsai A, Tóth-Sarudy É, Mátyus P, Pintér E, Helyes Z.: Analgesic effects of the novel semicarbazide-sensitive amine oxidase inhibitor SZV 1287 in mouse pain models with neuropathic mechanisms: Involvement of transient receptor potential vanilloid 1 and ankyrin 1 receptors. Pharmacol Res. 2018, 131:231-243.;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29438782

Kép a kutatócsoport tagjairól

Hátsó sor balról jobbra: Horváth Ádám, Pohóczky Krisztina, Diszl Cecília, Kecskés Angéla; középső sor: Borbély Éva, Hunyady Ágnes, Aczél Tímea, Bölcskei Kata, Kun József; első sor: Ömböli Dóra, Szentes Nikolett, Helyes Zsuzsanna, Szőke Éva (a képről hiányoznak: Bencze Noémi és Tékus Valéria szülési szabadságon; Fábián Ildikó és Kántás Boglárka szabadságon)

Hátsó sor balról jobbra: Horváth Ádám, Pohóczky Krisztina, Diszl Cecília, Kecskés Angéla; középső sor: Borbély Éva, Hunyady Ágnes, Aczél Tímea, Bölcskei Kata, Kun József; első sor: Ömböli Dóra, Szentes Nikolett, Helyes Zsuzsanna, Szőke Éva (a képről hiányoznak: Bencze Noémi és Tékus Valéria szülési szabadságon; Fábián Ildikó és Kántás Boglárka szabadságon)