Reproduktív Neurobiológia Laboratórium – Hrabovszky Erik

A kutatócsoport neve
Reproduktív Neurobiológia Laboratórium

A kutatócsoport vezetője
Hrabovszky Erik, orvos, neurobiológus, tudományos tanácsadó, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Reproduktív Neurobiológia Laboratórium

Telefon
+36 1 210 9400 / 366

Email
hrabovszky.erik@koki.mta.hu

Web
hhru.koki.hu

Részletes adatok

NAP 2 kutatási téma címe

Szaporodást és energiaháztartást szabályozó központok kölcsönhatása az emberi hipotalamuszban

A NAP 2-ben tervezett kutatások leírása

A hipotalamusz központi szerepet játszik mind a szaporodás, mind az energiaháztartás agyi szabályozásában. Régóta ismert, hogy e két működést irányító hipotalamikus idegsejthálózatok egymással szoros és kétirányú funkcionális kapcsolatban állnak. Így, negatív energiamérleg (pl. súlyos mértékű éhezés, fogyás, anorexia nervosa) vagy épp nagyfokú elhízás esetén jellemzően zavar támad a női nemi működésekben is, leállhat a menstruációs ciklus és centrális eredetű meddőség lép fel.

Másik oldalról, a menopauzát követő ösztrogénhiányos állapot gyakorta jár együtt fokozott energiaraktározással, elhízással. Míg a szaporodás és energiaháztartás kapcsolatának idegi alapjai rágcsálókban töredékesen már ismertek, a két szabályozórendszer közti kommunikációért felelős idegsejttípusok, jelátvivő anyagaik és receptoraik emberben teljesen feltáratlanok. Génmódosított rágcsálók használata mellett az MTA KOKI Reproduktív Neurobiológia Laboratóriuma a közelmúltban egyedi lehetőséget teremtett Humán Hipotalamusz Kutatóegységében arra, hogy emberi hipotalamusz szövetminták tanulmányozásával az emberi szaporodás és energiaháztartás sajátos, rágcsálókétól eltérő mechanizmusait kutathassa.

A Nemzeti Agykutatási Program által támogatott projekt célja a szaporodás és energiaháztartás közötti funkcionális kapcsolat idegi alapjainak feltárása emberi hipotalamuszminták anatómiai és molekuláris biológiai vizsgálata révén. A kétirányú kapcsolatban résztvevő, peptid természetű átvivőanyagok és receptoraik azonosítása utat nyithat olyan kezelési stratégiák irányában, melyek az agyi peptiderg jelátvitel receptorainak befolyásolásával alkalmassá válnak a táplálkozási zavarokat kísérő meddőség vagy a menopauzát kísérő elhízás kezelésére.

A kutatócsoport vezetőjének szakmai bemutatása

Hrabovszky Erik az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, a Reproduktív Neurobiológia Laboratórium vezetője. 1991-ben summa cum laude minősítéssel szerzett Pécsett általános orvosdoktori diplomat, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében kezdte meg egyetemi oktató- és kutatómunkáját. 1998-ban PhD fokozatot, 2012-ben MTA doktora címet, 2017-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált egyetemi tanári címet nyert el.

1998 óta dolgozik az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében. Szakterülete a reproduktív neuroendokrinológia. Legjelentősebb eredményeit a szaporodást irányító hipotalamuszközpontok ösztrogénérzékenységének tanulmányozásával érte el. A laboratórium közelmúltban létrehozott Humán Hipotalamusz Kutatóegysége az emberi hipotalamusz nemi ciklust és szaporodást szabályozó idegsejthálózatának számos egyedi, rágcsálókétól eltérő vonását tárta fel. A munkacsoport vezetője 2000-ben és 2005-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert el. 82 tudományos közlemény szerzője, citációs indexe 2663, impaktfaktora 292, H-indexe 27.

Kulcsszavak

agyalapi mirigy, hipotalamusz, energiaháztartás, gonadotropin-releasing hormon, metabolizmus, neuroendokrinológia, reprodukció, szaporodás