MTA-PTE PACAP Kutatócsoport - Reglődi Dóra

A kutatócsoport neve
MTA-PTE PACAP Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője
Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár, PTE ÁOK Anatómiai Intézet

Telefon
+36 72 536 000/31232

Email
dora.reglodi@aok.pte.hu

Web
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/90/429/409

Részletes adatok

NAP 2 kutatási téma címe

PACAP és öregedés kapcsolatának vizsgálata

A NAP 2-ben tervezett kutatások leírása

Kutatásaink fő részében egy, az idegrendszerben nagy mennyiségben előforduló növekedési faktor hatásokkal rendelkező neuropeptid, a PACAP áll. A PACAP erőteljes neuroprotektív hatásokkal rendelkezik, melyeket kutatócsoportunk sok modellben igazolt in vitro és in vivo. In vitro különböző idegi sejtkultúrákban, neuoendokrin setekben és egyéb non-neuronális sejtekben vizsgáljuk a hatásmechanizmust.

In vivo is erőteljesen csökkenti a szöveti károsodást olyan gyakori, sok embert érintő megbetegedésben, mint stroke, Parkinson kór, neurotrauma és retina károsodások. Több modellben kimutattuk, hogy a PACAP csökkenti az idegsejtek pusztulását, számos apoptotikus útvonal gátlásával, illetve a sejttúlélésért felelős jelátviteli rendszer serkentésével. Ezenkívül kimutattunk gyulladásgátló és antioxidáns hatásokat is az idegrendszerben. Ezzel függ össze, hogy a PACAP-szint csökkenése összefügg az idegrendszer öregedésével, mely a jelen pályázat fő kutatási iránya.

A kutatócsoport vezetőjének szakmai bemutatása

Dr. Reglődi Dóra az MTA doktora, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai Intézetének igazgatója, az Általános Orvostudományi Kar tudományos dékánhelyettese, a FENS megválasztott főtitkára. Szűkebb szakterülete: neuroendokrinológia. Reglődi Dóra egy neuropeptid, a PACAP hatásait vizsgálja élettani és kóros körülmények között. Kutatásainak középpontjában a neuropeptid védőszerepének vizsgálata áll, melyet több szövetben és szervben elsőként írt le. Számos pályázat nyertese, pl. MTA Lendület-támogatást nyert, melynek folytatása jelenleg az MTA TKI Kutatócsoport. Témavezetésével több tucat diplomamunka és több száz TDK előadás született, köztük Pro Scientia-díjas és több OTDK helyezés. Számos kitüntetés birtokosa, mint Mestertanári Díj, L’Oreal Nőkért és Tudomány Díj, Bolyai Ösztöndíj, Akadémiai Ifjúsági Díj, kiváló oktatói díj. Doktori iskola téma- illetve programvezető. Témavezetésével eddig 20 PhD-hallgató szerzett fokozatot, jelenleg további 10 hallgató áll irányítása alatt. Közleményeinek impakt faktora 628, citációs indexe 5000 feletti, Hirsch indexe 34.

Kulcsszavak

PACAP, neuroprotekció, öregedés, amiloidózis, retina

Előzmények

NAP 1 kutatási téma címe

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) és receptorai mint terápiás célpontok Parkinson-kórban és rokon kórképekben

A NAP 1-ben elért eredmények összefoglalása

A kutatás fő témája a PACAP neuropeptid-védő szerepének vizsgálata volt. Dopaminerg sejtekben véd gyulladással, alkohollal és nikotinnal szemben PAC1 receptoron keresztül és Tat-indukálta sejtpusztulással szemben is. Védő hatását két Parkinson-kór modellben, 6-OHDA-indukálta substantia nigra pusztulásban patkányban és mollusca rotenon modellben hasonlították össze. A dopaminszint-csökkenés kivédhető, a lassult mozgás normalizálható PACAP-pal.

Patkány Parkinson-modellben vizsgálták a korai pozitív és negatív ingerek késői hatásait, a retinális elváltozásokat és a dopaminszint változásainak időbeli lefolyását. Az ingergazdag környezet és a PACAP protektív hatását kimutatták. Majomagyban kimutatták a PAC1 receptorspecifikus csökkenését a MPTP modellben a törzsdúcokban. A receptoriális mechanizmust vizsgálták több, neuronális degenerációval járó modellben. Hipoxiás károsodásban a specifikus PAC1-agonista maxadilan a PACAP-hoz hasonló mértékű védő hatást nyújt. A PACAP mérését tömegspektrometriai módszerekkel lehetővé tették kis mennyiségű biológiai folyadékokban, mint a könny. A PACAP adását vizsgálták szemcseppként. PACAP-génkiütött (KO) egereken kimutattak súlyos degeneratív elváltozásokat az agyban és a periférián amiloidlerakódást. A PACAP KO állatokon sok egyéb megfigyelést is tettek, pl. PACAP KO egereken a PACAP-indukálta vasorelaxáció cGMP útvonaltól függetlenül módosul agyi és perifériás ereken. A neurogén gyulladásban betöltött gátló szerepe döntően PAC1 receptoron keresztül történik. Az agyi ereken védő, a PACAP célzott kiütése idős fenotípust eredményez endothelsejteken, míg idős endothelsejteken a PACAP növelése fiatal fenotípust. A PACAP klinikai mintákban való előfordulását és kórképekkel való esetleges összefüggését folyamatosan vizsgálják, pl. agyi sérülésben összefügg a mortalitás és az emelkedett PACAP-szint a szérumban és a likvorban.

A NAP 1 programhoz kapcsolódó fontosabb publikációk

Reglodi D, Renaud J, Tamas A, Tizabi Y, Socías B, Del-Bel E, Raisman-Vozari R Novel tactics for neuroprotection in Parkinson’s disease: Role of antibiotics, polyphenols and neuropeptides. Prog Neurobiol. 2017; 155:120-148. (IF: 13,217, Q1)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301008215001288?via%3Dihub

Feher M, Gaszner B, Tamas A, Gil-Martinez AL, Fernandez-Villalba E, Herrero MT, Reglodi D. Alteration of the PAC1 receptor expression in the basal ganglia of MPTP-induced parkinsonian macaque monkeys. Neurotox Res (IF: 2,942, Q1)
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12640-017-9841-7

Maasz G, Zrinyi Z, Reglodi D, Petrovics D, Rivnyak A, Kiss T, Jungling A, Tamas A, Pirger Z. Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) has neuroprotective function in dopamine-based neurodegeneration developed in rat and snail parkinsonian models. Dis Model Mech. 2017; 10:127-139. (IF: 4.691, Q1).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5312006/

Nakamachi T, Ohtaki H, Seki T, Yofu S, Kagami N, Hashimoto H, Shintani N, Baba A, Mark L, Lanekoff I, Kiss P, Farkas J, Reglodi D, Shioda S. PACAP suppresses dry eye signs by stimulating tear secretion. Nature Communications 2016; 7:12034 (IF: 12,124, Q1).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4931240/

Banki E, Sosnowska D, Tucsek Zs, Gautami T, Toth P, Tarantini S, Tamas A, Helyes Zs, Reglodi D, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z. Age-related decline of autocrine pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) impairs angiogenic capacity of rat cerebromicrovascular endothelial cells. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2015 70(6):665-74. (IF: 5,476, Q1)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4447801/