Humán Agyszövet Laboratórium - Maglóczky Zsófia - portré

A kutatócsoport neve
Humán Agyszövet Laboratórium

A kutatócsoport vezetője
Maglóczky Zsófia, neurobiológus, tudományos tanácsadó, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Humán Agyszövet Laboratórium

Telefon
+36 1 210 9400/240

Email
magloczky.zsofia@koki.mta.hu

Részletes adatok

NAP 2 kutatási téma címe

Egészséges és különböző neurológiai betegségekben szenvedő emberek agyából származó agyminták gyűjtésére, tárolására és kutatására specializálódott laboratórium létrehozása

A NAP 2-ben tervezett kutatások leírása

A közeljövő legnagyobb egészségügyi kihívása a neurológiai betegségek kezelése lesz. Az emberi agyat sújtó betegségek vizsgálatának fő korlátja, hogy az emberi agy csak post mortem vizsgálható. A legtöbb esetben túl hosszú post mortem idő után emelik ki az agyat, és nem megfelelően fixálják, ezért a molekuláris és a szinaptikus átrendeződés csak korlátozottan vizsgálható a mintákon. Nem-invazív technikákkal vizsgálható az élő agy, de ezeknek térbeli-időbeli felbontása nem elegendő finomszerkezeti változások kimutatására. Így viszont alig tudunk meg valamit az elöregedő európai társadalmakat fokozottan sújtó neurodegeneratív betegségekről, hiszen még a kontrollagy sem ismert kellő mértékben, miközben a modellállatként használt rágcsálók agyát több nagyságrenddel jobban ismerjük. A mi célunk egy olyan laboratórium létrehozása és fenntartása, melyben gyűjtünk, tárolunk és kollaborációban kutatunk post mortem emberi agyi mintákat. A Humán Agyszövet Laboratórium azonos módszerrel fixált, standardizált mintavételezése és tárolási körülmények között tartott mintái lehetővé teszik, hogy az immunhisztokémiai módszerek, a finomszerkezeti elektronmikroszkópos kutatások és a szuperrezolúcós mikroszkópia reprodukálható, és az állatkísérleti eredményekkel összevethető eredményeket adjon. Így az emberi betegségekből és a modellekből származó eredmények sokkal jobban hasznosulhatnak. Jelenleg kontroll, epilepsziás és szkizofrén betegekből származó mintákon végzünk vizsgálatokat. A neurológiai-neuropszichiátriai betegségekben szenvedő alanyok gyűjtése folyamatban. Epilepsziás betegek műtétileg eltávolított agymintáiban a fejlődési rendellenességen alapuló rohamokat okozó számos abnormális neuront és neuronok közötti kapcsolatot sikerült kimutatni. Összehasonlító kutatásokat tervezünk más idegrendszeri betegségekben is, mint szkizofrénia vagy Alzheimer-kór.

A kutatócsoport vezetőjének szakmai bemutatása

Maglóczky Zsófia 1981-ban felvételt nyert az ELTE TTK Biológus szakára. 1983-ban kezdett diákköri munkát végezni a SOTE 1. Anatómiai Intézetében, Freund Tamás témavezetésével a neuromorfológia fény- és elektronmikroszkópos módszereit tanulta. 1986-1989-ben Tömböl Teréz mellett a fötális alkohol szindróma agyi hatásait vizsgálta macskában.

1990-től kezdett el dolgozni Freund Tamás témavezetésével az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében, tud. munkatársként, majd 1996-tól főmunkatársként, 2014-től pedig tud. tanácsadóként.

1991-től foglalkozik epilepszia kutatással. Állatkísérletes modellben vizsgálata az epilepszia patomechanizmusát, PhD-értekezését 1994-ben védte meg: “Szelektív, késleltetett sejtpusztulás a hippokampuszban kainsav-indukálta epilepszia hatására”.
Majd terápiarezisztens temporálislebeny-eredetű epilepsziában szenvedő betegek hippokampuszán feltárta, hogy epilepsziás betegekben nem csak a serkentő összeköttetések, de a gátló neuronhálózat is megváltozik, és membránfehérjék, receptorok eloszlását is vizsgálta. 2013-ban megvédte akadémiai doktori értekezését:  “A hippokampusz gátló neuronhálózatainak átalakulása temporálislebeny-eredetű epilepsziában”.

2016-ban vezetésével megalakult a Humán Agyszövet Laboratórium. Az epilepszia kutatás mellett szkizofrén páciensek agyát is vizsgálni kezdték munkatársaival. Témavezetésével három PhD-dolgozat született. Rendszeresen tart előadásokat egyetemi és PhD-képzéseken. Citációs indexe: 2183, H indexe: 26

Kulcsszavak

emberi agy, post mortem, agykéreg, hippokampusz, idegrendszer, interneuron, gátló neuronhálózat, epilepszia, szkizofrénia, neurodegeneratív betegség, szinaptikus reorganizáció, Alzheimer-kór, öregedés, idegi jelátvitel

Előzmények

Kép a kutatócsoport tagjairól

Humán Agyszövet Laboratórium - Maglóczky Zsófia - kutatócsoport

A kutatócsoport tagjai balról jobbra: Maglóczky Zsófia, a labor vezetője; Paraczky Cecília, Tudományos ügyintéző; Szocsics Péter, PhD hallgató