Schaffer Károly Neuropathologiai Laboratórium, Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika - Kovács Tibor - portré

A kutatócsoport neve
Schaffer Károly Neuropathologiai Laboratórium, Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika

A kutatócsoport vezetője
Dr. Kovács Tibor neurológus, neuropatológus, klinikai farmakológus; Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika, egyetemi docens, igazgatóhelyettes

Telefon
+36 20 825 0367

Email
kovacs.tibor@med.semmelweis-univ.hu

Részletes adatok

NAP 2 kutatási téma címe

Klinikomorfológiai kutatások degeneratív idegrendszeri betegségekben

A NAP 2-ben tervezett kutatások leírása

Az idegrendszer degeneratív megbetegedései közül az Alzheimer-kór (AK) és a Parkinson-kór (PK) a két leggyakoribb. Mindkét betegség éveken-évtizedeken keresztül, lappangva fejlődik, majd enyhe, nehezen kimutatható gyanújeleket követően vezet a jellegzetes klinikai tünetek-tünetcsoportok megjelenéséhez: AK esetében a demencia, PK esetében a mozgászavar.

A kifejlődött betegség progresszióját, a kolinerg, illetve dopaminerg kezelés hatékonyságát befolyásoló klinikai jellemzők kevéssé ismertek. A legtöbb adat a társuló vaszkuláris kockázati tényezőkkel kapcsolatban áll rendelkezésre, ezek azonban csak ritkán választódnak szét makro- és mikrovaszkuláris formákra; adatok elsősorban AK-ban ismertek.

Klinikai és neuropatológiai módszerekkel tervezzük vizsgálni az AK és a PK különböző stádiumaiban a progressziót befolyásoló klinikai paramétereket, az AK Lewy-testes betegséggel való keveredésének klinikai markereit, a társuló vaszkuláris faktorok hatását, a kolinerg és dopaminerg kezelés effektusát módosító tényezőket.

A kutatócsoport vezetőjének szakmai bemutatása

Kovács Tibor a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának habilitált egyetemi docense, igazgatóhelyettese. 1992-ben szerzett általános orvosi diplomát. 1997-ben neurológiai, 2005-ben neuropatológiai, 2010-ben klinikai farmakológiai szakorvosi képesítést, 2001-ben PhD, 2009-ben habilitációs címet szerzett. Kutatási területe a degeneratív idegrendszeri betegségek, elsősorban az Alzheimer-kór klinikopatológiája.
108 tudományos közlemény szerzője, citációs indexe 683, H-indexe 13. Eötvös-, Bolyai- és Wellcome Trust-ösztöndíjas, Környei-díjas.

Kulcsszavak

Alzheimer-kór, Parkinson-kór, neurofibrilláris köteg, Lewy-test, kolinerg kezelés