PTE Pszichózis Kutatócsoport NAP KTIA NAP-A-II/12 - Tényi Tamás

A kutatócsoport neve
PTE Pszichózis Kutatócsoport NAP KTIA NAP-A-II/12

A kutatócsoport vezetője
Prof. Dr. Tényi Tamás egyetemi tanár

Telefon
+36 72 536 000

Email
tenyi.tamas@pte.hu

Részletes adatok

NAP 2 kutatási téma címe

Endofenotípusok bipoláris zavarban – etiológiai vizsgálatok és szuicídiumprevenció

A NAP 2-ben tervezett kutatások leírása

Célul tűzzük ki ebben a vizsgálatunkban bipoláris betegek tünetmentes hozzátartozóinak minor fizikális anomália, valamint fMRI-alapú szociális kogníció vizsgálatát. A bipoláris zavarban észlelhető idegfejlődési deficitet számos evidencia támogatja, amely abnormalitások hátterében a környezeti, epigenetikai tényezők és genetikai vulnerabilitás húzódnak. Korábbi módszertanunkat adaptálva ebben a vizsgálatban is a minor fizikális anomáliák prevalenciáját és az iróniaértés deficitjét igyekszünk feltárni, utóbbi esetében fMRI technikával agyi aktivitásváltozásokat is vizsgálni fogunk.

A vizsgálat során 20 olyan bipoláris beteg esetében végzünk minor fizikális anomália és fMRI-alapú szociális kogníció vizsgálatot, akiknek a kórelőzményében szuicid kísérlet is szerepel, összehasonlításul 20 olyan bipoláris beteg tünetmentes hozzátartozóját vizsgáljuk, akiknek anamnézisében szuicid kísérlet nem szerepel, valamint összevetjük a két csoport eredményeit 20 nem, kor és etnikai eredet szempontjából illesztett kontrollszemély vizsgálati adataival. A vizsgálat eredményei közelebb vihetnek a bipoláris betegségre jellemző specifikus endofenotipikus markerprofil megismeréséhez, valamint hozzájárulhatnak a szociális kogníció neurodevelopmentális hátterének feltárásához bipoláris zavar esetében.

Az első hipotézis szerint magasabb minor fizikális anomália gyakoriságot mutató hozzátartozók esetében a szociális kognitív deficit súlyosabb. Második hipotézisünk szerint a szociális kogníció zavara korrelál a strukturális és funkcionális agyi abnormalitásokkal. Harmadik vizsgálati hipotézisünk szerint a szuicíd bipoláris betegek hozzátartozói eltérő markerprofillal jellemezhetőek, összehasonlítva eredményeiket a szuicid előtörténettel nem rendelkező bipoláris hozzátartozók vizsgálati adataival. A bipoláris zavar hátterében húzódó idegfejlődési háttér mélyebb megismerése mellett a vizsgálat lehetőséget biztosíthat az öngyilkossági rizikó csökkentésére bipoláris páciensek körében.

A kutatócsoport vezetőjének szakmai bemutatása

Dr. Tényi Tamás Pécsett született, 1963. október 25.-én. A Pécsi Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján dolgozik, egyetemi tanári beosztásban.1982-ben nyert felvételt a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1988-ban szerzett általános orvosi diplomát. 1992-ben pszichiátriából, 1994-ben pszichoterápiából tett szakvizsgát. 1998-ban védte meg PhD értekezését. 2005-ban habilitált. 2011-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Két alkalommal nyerte el az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíját. 2002-ben az MPT Hollós István-díját nyerte el. Két alkalommal nyerte el az MPT Nyírő Gyula-díját. 2014 januárjától törzstag és a Pszichiátria Program vezetője a PTE Klinikai Idegtudományok Doktori Iskolájában.

Önálló témavezetésével hárman szereztek PhD fokozatot, társ-témavezetőként egy fokozatot szerzett kolléga munkáját irányította. Tudományos érdeklődése a pszichózisok idegfejlődési elméletéhez kapcsolódó markerkutatásokra, a szociális kogníció vizsgálatára, a ritka pszichopatológiai jelenségek tanulmányozására terjed ki. 2009-től a Psychiatria Hungarica felelős szerkesztőjeként dolgozik. 1989 és 2018 között 203 tudományos közleménye, 6 tudományos könyve, 2 tankönyve, 16 tankönyvfejezete, 50 könyvfejezete és konferenciakötetben publikált írása jelent meg, 7 kötetet szerkesztett.

Az MTMT besorolása szerint 1999 és 2018 között 27 Q1-es, ezek között 12 D1-es minősítésű dolgozata jelent meg. Független idézettsége idézettsége 1071, Hirsch-indexe 18, g-indexe 29.

Kulcsszavak

biológiai markerek, kognitív markerek, endofenotípus, szociális kogníció, minor fizikális anomália, pszichózis

Előzmények

NAP 1 kutatási téma címe

A szociális kogníció idegfejlődési háttere

A NAP 1-ben elért eredmények összefoglalása

A genetikai és proteomikai kutatások mellett a pszichiátriai zavarok esetében az endofenotípus-kutatás szerepel a vizsgálati irányok középpontjában. Az endofenotípus a betegség neurobiológiai lényegét jelenti, amely nozospecifikus, öröklődik, remisszióban is észlelhető, családi halmozódást mutat, és tünetmentes hozzátartozókban is észlelhető. Szkizofrén betegek tünetmentes hozzátartozói körében folytattunk biológiai és szociális kognitív markervizsgálatokat. A minor fizikális anomáliák vizsgálata során – amelyek az idegfejlődés zavarának szenzitív jelzői – szignifikánsan gyakoribb előfordulást találtunk a szkizofrén páciensek tünetmentes hozzátartozói körében, ami a betegség esetében észlelhető idegfejlődési, agyfejlődési zavar genetikai meghatározottságát támogatja.

A vizsgálat során nyert adatok alapján az agyfejlődést érintő, genetikai hátterű inzultus, mind az első, mind a második trimeszter időszakában valószínűsíthető. A szociális kogníció tanulmányozása során a szkizofrén betegek tünetmetes hozzátartozóinak iróniaértés során történt feladatmegoldása nem különbözött a normál kontroll személyek teljesítményétől, azonban a párhuzamosan folytatott fMRI vizsgálat azt igazolta, hogy a hozzátartozók más agyi struktúrákat aktiváltak a feladat megoldása során, amely a szociális kogníció endofenotípus jellegére utalhat.

A NAP 1 programhoz kapcsolódó fontosabb publikációk

Hajnal A., Csábi Gy., Herold R., Jeges S., Halmai T., Trixler D., Simon M., Tóth Á.L., Tényi T. /2016/: Minor physical anomalies are more common among the first-degree unaffected relatives of schizophrenia patients – Results with the Méhes Scale. Psychiatry Research, 237, 224-228.

Herold R., Varga E., Hajnal A.,Hamvas E., Berecz H., Tóth B., Tényi T. /2018/: Altered neural activity during irony comprhension in unaffected first-degree relatives of schizophrenia patients – an FMRI study. Frontiers in Psychology – Cognitive Science, doi: 103389/fpsyg.2017.02309, Volume 8,Article 2309

Schnell Zs., Varga E., Tényi T., Simon M., Hajnal A., Járai R., Herold R. /2016/: Neuropragmatics and irony processing in schizophrenia – Possible neural correlates of the meta-module of pragmatic construction. Journal of Pragmatics, 92, 74-99.

Tényi T.,Halmai T.,Antal A.,Benke B., Jeges S.,Tényi D., Tóth L.Á.,Csábi Gy. /2015/: Minor physical anomalies are more common in schizophrenia patients with the history of homicide. Psychiatry Research, 225,702-705.

Varga E., Endre Sz., Bugya T., Tényi T., Herold R. /2018/: Community-based psychosocial treatment has an impact on social processing and functional outcome in schizophrenia. Frontiers in Psychiatry,Schizophrenia. 08 June. 2018. doi:103389 /fpsyt.2018.00247