Általános portréillusztráció a kutatói bemutatkozásokhoz

A kutatócsoport neve
Neuro-onkológiai Laboratórium

A kutatócsoport vezetője
Dr. Klekner Álmos, MTA doktora, idegsebész, neuro-onkológus, egyetemi docens, Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Idegsebészeti Klinika

Telefon
+36 52 419 418

Email
aklekner@yahoo.com

Részletes adatok

NAP 2 kutatási téma címe

Inváziós spektrum meghatározása gliómákban

A NAP 2-ben tervezett kutatások leírása

A kombinált onkoterápia ellenére a gliómás betegek túlélési esélyei alacsonyak. Az átlagos túlélés glioblasztómában szenvedő betegek esetén kevesebb, mint 24 hónap. Az esetek többségében ahhoz, hogy a tumor státuszát meg lehessen határozni sebészi eljárás szükséges, de a radikális tumor eltávolítás sem nyújt végleges megoldást a migráló gliómasejtek miatt.

A kutatócsoport korábbi vizsgálatai során megállapította, hogy az inváziós panel nukleinsav génexpressziós szintje (inváziós spektrum) glioblasztómás mintákon szoros korrelációt mutat a tumor szövettani képével.

Klinikai mintákon végzett vizsgálatok igazolják az inváziós spektrum prognosztikai és prediktív szerepét, amit később hatékonyan be lehet építeni a glioblasztómás betegek személyre szabott kezelésében. Az inváziós spektrum szérumban és vizeletben történő meghatározása egy olyan, nem-invazív diagnosztikai módszer lehet, mely javíthatja a glioblasztómás betegek számára a prognózist.

A kutatócsoport célja, hogy az inváziós spektrum fehérje és nukleinsav (DNS/RNS) szintjét szérumban és vizeletben meghatározzák, ami hozzájárulhat egy új, nem-invazív diagnosztikai módszer kidolgozásához, valamint a gliómás betegek prediktív, személyre szabott neuro-onkoterápiás kezeléséhez. Ezért a kutatócsoport 2015 óta folyamatosan bővíti az Idegsebészeti Agydaganatbankot (tumor, szérum, teljes vér és vizelet) gliómás betegek mintáival, adataival.

A kutatócsoport vezetőjének szakmai bemutatása

Dr. Klekner Álmos Péter a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikájának egyetemi docense, az MTA doktora, idegsebész, neuro-onkológus.
1994-ben szerezte meg az általános orvosdoktori diplomáját, 2000-ben az idegsebészeti, majd 2007-ben a klinikai onkológiai szakvizsgát. 2002-ben PhD fokozatot szerzett, majd 2010-ben habilitált, 2011-ben egyetemi docensi kinevezést kapott. 2017-ben elnyerte az MTA doktora címet. 2005 óta a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikájának Neuro-onkológiai Laboratóriumának vezetője, ahol létrehozta az Idegsebészeti Agydaganat- és Szövetbankot. Számos külföldi tanulmányúton vett rész, 1998-ban a DAAD ösztöndíjjal egy évet Németországban töltött a Kölni Egyetem Idegsebészeti Klinikájának Neuro-onkológiai Laboratóriumában, ahol az agydaganatok biokémiai aktivitásának kutatási témával foglalkozott. Számos nyertes kutatási pályázat mellett tagja a Magyar Idegsebészeti Társaságnak, a Magyar Neuropathológiai Társaságnak, a Magyar Neuro-onkológiai Társaságnak, valamint a World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) és az European Confederation of Neuropathological Societies (EuroCNS) nemzetközi társaságoknak.

Kulcsszavak

glióma, invázió, extracelluláris mátrix, glioblasztóma, agydaganat

Előzmények

NAP 1 kutatási téma címe

Agydaganatok molekuláris epidemiológiai vizsgálata

A NAP 1-ben elért eredmények összefoglalása

A laboratórium célkitűzése az Idegsebészeti Agydaganatbank (tumor, szérum, teljes vér) gondozása és bővítése, 2015 óta a gliómás betegek klinikai adatainak gyűjtésével egészült ki. Ennek a hosszú távú betegkövetésben, a terápiafüggő túlélési paraméterek, valamint prognosztikai faktorok meghatározásában van jelentősége.

A primer agydaganatok jellegzetessége, hogy grádustól függetlenül is jellemző rájuk az invazivitás. A teljes gyógyuláshoz szükséges radikális eltávolítás általában nem valósítható meg. Az alacsony grádusú asztrocitómák inváziójában szerepet játszó faktorok meghatározása érdekében összehasonlították a gliómákat hasonlóan jóindulatú és nem infiltratív intrakraniális schwannomával, a rosszindulatú, de nem infiltratív agyi áttéti daganattal és a nem-tumoros normális agyállománnyal, melynek során több, az asztrocitómák invazivitásában szerepet játszó molekula került azonosításra.

Vizsgálták az egyaránt rosszindulatú, de eltérő invazivitásbeli tulajdonságokat mutató glioblasztóma és tüdő adenokarcinóma agyi áttéti daganatainak 37, peritumorális infiltrációban szerepet játszó molekula expressziós mintázatát (inváziós spektrum). Ennek során további olyan molekulát detektáltak, melyek a peritumorális invázióban jelentős szerepet játszhatnak.

A tumormarkerek meghatározása azonban egyenként nem vezet előre, hiszen specificitásuk nem közelíti meg a 100%-ot. Az inváziós panelhez hasonlóan “prognosztikai panelt” érdemes összeállítani, mely jelentősebb jobb specificitást biztosít. Meghatároztak egy 20 tagú molekulacsoportot (inváziós panel), melynek nukleinsav (mRNS) expressziós értékeit vizsgálták glioblasztóma mintákban (inváziós spektrum) és a betegeket túlélés szerint csoportosították. Az inváziós spektrumok prognosztikai szerepének elemzése során szoros pozitív korrelációt tapasztaltak.

A jövőben tervezik, hogy kiterjesztik az inváziós panel prognosztikai szerepének vizsgálatát az asztrocitómák különböző grádusára, valamint oligodendrogliómákra és ependimómákra.

A NAP 1 programhoz kapcsolódó fontosabb publikációk

Klekner A., Hutóczki G., Virga J., Reményi-Puskár J., Tóth J., Scholtz B., Csősz E., Kalló G., Steiner L., Hortobágyi T., Bognár L.: Expression pattern of invasion-related molecules in the peritumoral brain.
Clin Neurol Neurosur. 2015; 139:138-143
IF: 1.127.
https://ac.els-cdn.com/S0303846715003339/1-s2.0-S0303846715003339-main.pdf?_tid=1227996e-4763-4d1f-aebc-eb4572f17b5a&acdnat=1534930404_4fc19567bbdcdcb71362ac742cfa1e47

Bandopadhayay, P., Ramkissoon L.A, Jain P., Bergthold G., Wala J., Zeid R., Schumacher S.E., Urbanski L., O’Rourke R., Gibson W.J., Pelton K., Ramkissoon S.H., Han H.J., Zhu Y.., Choudhari N.., Silva A.., Boucher K.., Henn R.E., Kang Y.J., Knoff D., Paolella B.R., Gladden-Young A., Varlet P., Pages M., Horowitz P.M., Federation A., Malkin H., Tracy A.A., Seepo S., Ducar M., Van Hummelen P., Santi M., Buccoliero A.M, Scagnet M., Bowers D.C, Giannini C., Puget S., Hawkins C., Tabori U., Klekner A., Bognár L., Burger P.C., Eberhart C., Rodriguez F.J., Hill D.A., Mueller S., Haas-Kogan D.A., Phillips J.J., Santagata S., Stiles C.D., Bradner J.E., Jabado N., Goren A., Grill J., Ligon A.H., Goumnerova L., Waanders A.J., Storm P.B., Kieran M.W., Ligon K.L., Beroukhim R., Resnick A.C.: MYB-QKI rearrangements in angiocentric glioma drive tumorigenicity through a tripartite mechanism.
Nat Genet. 2016 Mar;48(3):273-82.
IF: 29.352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4767685/pdf/nihms750014.pdf

Hutóczki G., Bognár L., Tóth J., Scholtz B., Zahuczky G., Hanzély Z., Csősz E., Reményi-Puskár J., Kalló G., Hortobágyi T., Klekner A.: Effect of concomitant radiochemotherapy on invasion potential of glioblastoma.
Pathol Oncol Res. 2016 Jan;22(1):155-60.
IF: 1.855.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12253-015-9989-5.pdf

Virga J., Bognár L., Hortobágyi T., Zahuczky G., Csősz E., Kalló G., Tóth J., Hutóczki G., Reményi-Puskár J., Steiner L., Klekner A.: Prognostic role of the expression of invasion-related molecules in glioblastoma.
J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2017; 78(01): 12-19.
IF: 0.608.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prognostic+role+of+the+expression+of+invasion-related+molecules+in+glioblastoma

Virga J., Bognár L., Hortobágyi T., Zahuczky G., Csősz E., Kalló G., Tóth J., Hutóczki G., Reményi-Puskár J., Steiner L., Klekner A.: Tumor grade versus expression of invasion-related molecules in astrocytoma.
Pathol Oncol Res. (2018) 24:35–43 doi: 10.1007/s12253-017-0194-6.
IF: 1.940.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12253-017-0194-6.pdf