Szervezet

A NAP Elnöke

A „Nemzeti Agykutatási Program” (röviden NAP) elnöklésére a „The Brain Prize” kitüntetettje, Freund Tamás akadémikus kapott felkérést.

Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA KOKI) igazgatója, az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetségének (FENS) korábbi elnöke, J.M. Barroso EU Bizottsági elnök Tudományos és Technológiai Tanácsadó Testületének tagja. Freund professzor és a KOKI révén a NAP kapcsolódik az eddigi legnagyobb közös európai kutatási vállalkozáshoz, az EU Bizottság FET Flagship programjának keretében induló „Human Brain Project”-hez is.

A NAP tematikus pillérei

A NAP – a tudományos időszerűség és a hazai adottságok figyelembe vételével – öt tematikus pillérre fókuszált.

A pillérek és elnökeik-társelnökeik a következők:
I. Pillér: Felfedező kutatások – Tamás Gábor és Nusser Zoltán
II. Pillér: Klinikai idegtudományi kutatások – Dóczi Tamás, Bitter István, Vécsei László
III. Pillér: Gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások – Szombathelyi Zsolt és Keserű György
IV. Pillér: Bionikai és Infobionikai kutatások – Ulbert István és Erőss Loránd
V. Pillér: Társadalmi kihívások – Oberfrank Ferenc és Csiba László.

A NAP Irányító Testülete (NAP-IT)

A NAP Elnök és a Pillér Elnökök – Társelnökök együtt alkotják a NAP 12 tagú Irányító Testületét (NAP-IT).

A NAP-IT felel – az ’A’ és a ’B’ alprogram esetében egyaránt –
i) a tudományos minőségért a legkiválóbb kutatók és kutatási projektek támogatásra való kiválasztásával,
ii) a kutatások előrehaladásának folyamatos követéséért és ellenőrzéséért, valamint
iii) rendszeres értékelés révén a források hatékony és átlátható felhasználásáért.

A Testületnek joga van a támogatási szerződések módosítását kezdeményezni, ami indokolt esetben átcsoportosításokat, vagy akár a támogatás megvonását is eredményezheti.

A NAP Igazgatója

A NAP testületek és alprogramok összehangolt működéséért – az Elnök és az Irányító Testület felügyelete alatt – a NAP igazgatója, Oberfrank Ferenc felel, aki Freund Tamással együtt részt vett a program előkészítésében.

A NAP Projekt menedzsment

A KTIA_NAP_13 kódszámú pályázat előírásainak megfelelően a NAP konzorcium vezetője, az MTA KOKI feladata a NAP projekt menedzsment biztosítása. A projekt menedzsment tagjai: Donkáné Verebes Éva pénzügyi vezető, Czinkotay Frigyes projektmenedzser és Oberfrank Ferenc szakmai vezető.