A Nemzeti Agykutatási Program ’B’ alprogramja

A NAP konzorciumba meghívást nem kapott kutatóhelyek, egyetemek, intézmények sem szorulnak ki a NAP biztosította fejlesztésből, mivel számukra is nyitott a NAP ’B’ Alprogram’-ja, amelynek célja, hogy az MTA-TKI szervezeti keretein belül a hagyományos MTA Támogatott Kutatócsoportokhoz hasonlóan működő új kutatócsoportokat hozzon létre, nem csak egyetemeken, hanem MTA kutatóintézetekben is. A ’B’ alprogram a következő jelölteknek kínál kutatócsoport alapítási lehetőséget: 1) külföldről Magyarországra kutatni jövő – magyar és külföldi – kiválóságoknak; 2) oktatási/klinikai terhelés alól mentesített, hazai kutatóhely alkalmazásában álló kutatóknak, oktatóknak; 3) a határterületekről az idegtudományok területére bevonható, különleges technológiák, know-how birtokában lévő kutatóknak.

A ’B’ alprogram céljai

A NAP ’B’-alprogramjának fő célja az „agyelszívás” (brain drain) visszafordítása és kiegyensúlyozása külföldön dolgozó kutatók meghívásával és alkalmazásával, új, önálló kutatócsoport vezetésére megérett hazai kutatók támogatása. Rövid és középtávon a program vezető kutatók Magyarországon való letelepedését és beilleszkedését, illetve legkiválóbb fiatal kutatóink itthon tartását hivatott szolgálni, induló támogatás és optimális kutatási feltételek biztosításával. Hosszú távú célunk a kutatói mobilitás elősegítése és külföldi kutatók bevonása a hazai kutatómunkába, akár vezetőként is.

A ’B’ alprogram forrásai és működése

A ‘B’ alprogram 2014-ben elindult, és 5,6 milliárd forinttal (18,66 millió €) gazdálkodhat, amivel 15-30 újonnan alakuló kutatócsoport működtethető három-négy évig. A ’B Alprogram’ az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája (az illetékes kormányszerv a ’B Alprogram’ forrását az MTA-TKI-n keresztül szerződve teszi elérhetővé) jól ismert működési gyakorlatának megfelelően fogja a befogadó egyetemi és intézeti kutatóhelyeken kiemelkedő képességű kutatók vezetése alatt indítandó új kutatócsoportokat finanszírozni. A keretből akár kétszeres professzori fizetés is biztosítható egy-egy új kutatócsoport vezetőjének (külföldről hazahozott vezető kutatókra fókuszálva), és kompetitív bér a résztvevő fiatal kutatóknak, technikusoknak (ez összesen évi 20-40 millió Ft, plusz start-up műszer keret), hasonlóan az MTA Lendület pályázatához.

A ’B’ alprogramban támogatásra kerülő kutatási projektek kiválasztása és a pályázat beadása

A kiválasztás és a finanszírozási szerződés megkötése a NAP-IT jóváhagyásával történik meg. A kiválasztás anonim bírálók szakvéleményén alapul, akiket az adott szakterület hazai és külföldi kiválóságai közül kér fel a NAP elnöke. Az anonim bírálók kiválasztásának feltétele, hogy nincs és nem is volt közvetlen szakmai kapcsolatuk, együttműködésük az általuk bírált pályázóval. A NAP-IT minden pályázatról vita után szavazással dönt. A vitában és a szavazásban az adott pályázatban (pl. befogadó intézmény munkatársaként) érintett NAP-IT tag nem vesz részt. A NAP-IT kedvező döntését követően a pályázatot az MTA TKI adja be a Támogató kormányszervnek, amely előkészíti a szerződéskötést. A kutatási projekt az MTA TKI által benyújtott pályázat Támogató általi befogadásával kezdhető meg.

VI. Táblázat: A NAP ’B’-alprogram keretében támogatásban részesülő kutatások

A NAP ‘B’ Alprogram 1.-2.-3.-4. fordulóinak eredményei
 
A ‘B’ Alprogram keretében rendelkezésre álló teljes támogatási összeg: 5,6 Md Ft
Az első három fordulóban megítélt támogatások teljes összege: 3,8 Md Ft
 
B alprogram – 1. forduló (2013. október)
  pályázó neve befogadó intézmény PILLÉR Pályázat címe NAP-IT által javtám MFt*
1 Ábrahám István PTE I. Az ösztrogén nem-klasszikus hatásai a neurotrophin receptor molekulák dinamikájára: valós idejű egyedi-molekula detekciós vizsgálatok élő idegsejtben 164
2 Alpár Alán SE I. A secretagogin kálcium szenzorfehérje sejt- és fejlődésbiológiai szerepe az agyvelőben 91
3 Arányi Zsuzsanna SE II. Komplex funkcionális és képalkotó vizsgálatok a peripheriás idegrendszer kórfolyamataiban 142
4 Dobolyi Árpád ELTE I. Az utódgondozás neurobiológiája rendszerbiológiai megközelítésben 173
5 Gyertyán István MTA TTK III. Kognitív transzlációs viselkedésfarmakológiai kutatások 160
6 Horvath Peter MTA SZBK IV. Automated single-cell extraction technology from primary brain tissues using 3 D label-free microscopy, machine learning and lipidomics 193
7 Lőrincz László Magor SZTE I. Azonosított interneuronok szerepe az alvási oszcillációkban in vivo 129
8 Mihály József MTA SZBK I. Az axon növekedés és regeneráció szabályozásának vizsgálata az ecetmuslica idegrendszerében 196
9 Mike Árpád ELTE I. Neuronhálózat gravírozása in vivo 154
10 Pirger Zsolt MTA Limnológia I. Komplex in vivo vizsgálati rendszer kifejlesztése az adaptáció idegrendszeri folyamatainak jellemzésére 161
11 Réthelyi János SE II. Molekuláris és celluláris szintű eltérések vizsgálata szkizofréniában újabb generációs szekvenálási módszerek és indukált pluripotens őssejt alapú betegségmodellezés révén 158
12 Szállási Zoltán SE II. Agyi áttét kutatócsoport kialakítása a Semmelweis Egyetem 2.sz. Patológiai Intézetében 158
13 Szücs Péter DE I. Gerincvelői szintű fájdalom-kontroll mechanizmusok multidiszciplináris vizsgálata 92
14 Tóth Gergely MTA TTK III. Rendezetlen fehérjék támadása, melyek neurodegeneratív betegségek okozója, kis molekulákkal és gardedám fehérjékkel betegség módosító terapeutika fejlesztés céljából 136
15 Varga Csaba PTE I. Entorhinális kérgi neuronhálózatok 142
Σ 15 kutatási projekt 8 befogadóhely     2,249
 
* A szerződéskötések még folyamatban vannak, ezért nem a végleges, csak a NAP-IT által javasolt összeget tüntetjük itt fel.
 
B alprogram – 2. forduló (2014. február)
  pályázó neve befogadó intézmény PILLÉR Pályázat címe NAP-IT által javtám MFt*
1 Barthó Péter MTA TTK I. A talamokortikális rendszer populációs vizsgálata alvási orsó oszcillációk alatt 168
2 Czeh Boldizsár PTE II. Stressz okozta funkcionális-neuroanatómiai elváltozások vizsgálata in vivo és post mortem képalkotó eljárásokkal kísérleti állatokban és emberben. 140
3 Helyes Zsuzsanna PTE III. Neuro-immun interakciók szerepe krónikus fájdalommodellekben: centrális szenziticiós mechanizmusok feltérképezése és új analgetikus célmolekulák azonosítása 163
4 Kardos József ELTE I. A komplement rendszer szerepe az agyban, a komplement kötés molekuláris és funkcionális vizsgálata 160
5 Racsmány Mihály BME II. A frontostriatális rendszer neurokognitív zavarai: alkalmazások a terápia és a patomechanizmus feltárásában és követésében 152
6 Schlett Katalin ELTE I. Az idegi sejtműködés dinamikáját és plaszticitását szabályozó új molekuláris folyamatok vizsgálata 119
Σ 6 kutatási projekt 4 befogadóhely     902
 
* A szerződéskötések még folyamatban vannak, ezért nem a végleges, csak a NAP-IT által javasolt összeget tüntetjük itt fel.
 
B alprogram – 3. forduló (2014. június)
  pályázó neve befogadó intézmény PILLÉR Pályázat címe NAP-IT által javtám MFt*
1 Mátyás Ferenc TTK I. Anatomical and functional mapping of the medial spinothalamocortical network mediating behavioural actions 160
2 Németh Dezső TTK I. Cooperative and competitive neurocognitive networks underlying habit formation and habit change 153
3 Drahos László TTK I. MS Neuroproteomics Group 160
4 Juhász Gabriella SE II. Funkcionális MR és genetikai biomarker vizsgálatok migrénben 140
Σ 4 kutatási projekt 2 befogadóhely     613
 
* A szerződéskötések még folyamatban vannak, ezért nem a végleges, csak a NAP-IT által javasolt összeget tüntetjük itt fel.
B alprogram – 4. forduló
  pályázó neve befogadó intézmény PILLÉR NAP-IT által javtám MFt*
1 Fekete Zoltán TTK I.   90
2 Katona Gergely PPKE I.   159
3 Lamsa Karri SZE I.   200
4 Telcs András Wigner I.   121
5 Varga Zoltán DE I.   116
6 Völgyi Béla PTE I.   90
Σ 6 kutatási projekt 6 befogadóhely     776
 
* A szerződéskötések még folyamatban vannak, ezért nem a végleges, csak a NAP-IT által javasolt összeget tüntetjük itt fel.