Alprogramok

A Nemzeti Agykutatási Program ’A’ alprogramja

A NAP ’A’ alprogram céljai

Az ’A’ alprogram stratégiai célja a már meglévő egyetemi és kutatóintézeti idegtudományi kutatócsoportok megerősítése és az akadémiai-ipari kapcsolat fejlesztése. Ezeket a célokat
(i) korszerű kutatási technológiák biztosításával, új technikák, eszközök, megközelítések bevezetésével,
(ii) a legkiválóbb kutatók megtartásával optimális kutatási feltételek biztosítása révén,
(iii) a fiatal tehetségek önállósodásának elősegítésével, és
(iv) az egyetemi hallgatók és a posztgraduális képzésben részesülők agykutatásba való fokozott bevonásával törekszik elérni.

részletesen a NAP ’A’ alprogramjáról ►

A Nemzeti Agykutatási Program ’B’ alprogramja

A NAP ’B’ alprogram céljai

A NAP ’B’-alprogramjának fő célja az „agyelszívás” (brain drain) visszafordítása és kiegyensúlyozása külföldön dolgozó kutatók meghívásával és alkalmazásával, új, önálló kutatócsoport vezetésére megérett hazai kutatók támogatása. Rövid és középtávon a program vezető kutatók Magyarországon való letelepedését és beilleszkedését, illetve legkiválóbb fiatal kutatóink itthon tartását hivatott szolgálni, induló támogatás és optimális kutatási feltételek biztosításával. Hosszú távú célunk a kutatói mobilitás elősegítése és külföldi kutatók bevonása a hazai kutatómunkába, akár vezetőként is.

részletesen a NAP ’B’ alprogramjáról ►