A Nemzeti Agykutatási Program ’A’ alprogramja

A NAP ’A’ alprogram céljai

Az ’A’ alprogram stratégiai célja a már meglévő egyetemi és kutatóintézeti idegtudományi kutatócsoportok megerősítése és az akadémiai-ipari kapcsolat fejlesztése. Ezeket a célokat
(i) korszerű kutatási technológiák biztosításával, új technikák, eszközök, megközelítések bevezetésével,
(ii) a legkiválóbb kutatók megtartásával optimális kutatási feltételek biztosítása révén,
(iii) a fiatal tehetségek önállósodásának elősegítésével, és
(iv) az egyetemi hallgatók és a posztgraduális képzésben részesülők agykutatásba való fokozott bevonásával törekszik elérni.

A NAP Konzorcium

Az ‘A’ alprogram tíz intézmény konzorciális együttműködésén alapul.

Konzorciumi tagságra azok az intézmények kaptak meghívást, amelyekben jelentős hagyománnyal rendelkezik az agykutatás és amelyekben jelenleg is kiemelkedő, nemzetközileg is versenyképes agykutatási tevékenység folyik.

A konzorcium vezetője, koordinátora az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet. A tagok közül az akadémiai intézethálózathoz tartozik az MTA Természettudományi Kutatóközpontja is. Mindkét intézmény kiemelkedő nemzetközi versenyképességű idegtudományi kutatócsoportoknak ad otthont, és kiváló gyógyszeripari együttműködésekkel rendelkeznek.

A konzorcium tagja öt egyetem: a Semmelweis Egyetem (Budapest), a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Információs Technológiai Kar).

A konzorcium egészségügyi intézmény tagja az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet.

Csatlakozott a Konzorciumhoz a Richter Gedeon NyRt., amely Kelet- Közép-Európa vezető gyógyszeripari vállalkozásaként kiemelten kezeli az agykutatást és a központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztését és a konzorciumi tagok többségével együttműködik különféle kutatási és fejlesztési projektekben.

A tizedik konzorciumi tag az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (MTA TKI), amely az ’A’-alprogramban a NAP központi infrastruktúrájának fontos elemét jelentő agybank működtetője lesz, ugyanakkor a ’B’-alprogram kulcsszereplője.

Intézményi NAP Bizottságok

A NAP Elnökének kezdeményezésére, a konzorciumi tagok első számú vezetőinek jóváhagyásával, 2013 tavasza óta minden konzorciumi tag Intézményi NAP Bizottságot működtet. Ennek vezetője az adott intézmény NAP IT testületi tagja. Az Intézményi NAP Bizottság feladata volt a NAP ’A’ alprogram előkészítése, az intézmény ’A’ alprogram keretében támogatásra javasolt kutatási projektjeinek és műszerfejlesztési terveinek kiválasztása és NAP IT elé terjesztése. A továbbiakban az Intézményi NAP Bizottságok állandó feladata az ’A’ alprogram megvalósulásának intézményi szintű elősegítése és ennek érdekében együttműködés a NAP IT-vel.

A NAP ’A’ Alprogram forrása és a forrás felosztása

Az ’A’-alprogram keretében négy év alatt összesen 6,4 milliárd forint (21,33 millió €) áll az agykutatás rendelkezésére.

A Konzorciumi Tagok a NAP ’A’ alprogram forrásainak Támogatóval egyeztetett koncepció szerinti felosztását konzorciumi szerződésben rögzítették, amit a pályázati eljárás során a Támogató jóváhagyott.

Az így felosztott forrásokból 2013 augusztusában – az intézményi NAP bizottságok előterjesztései alapján, az illetékes pillérelnökök értékelésének figyelembe vételével – a NAP Irányító Testület összesen 58 kutatási tervet ítélt támogatásra érdemesnek és terjesztett föl 2013 őszén pályázat formájában a Támogatónak.

A Kormány a felterjesztést 2013 decemberben változatlan formában hagyta jóvá. A Támogató 2014 tavaszán utalta át a projektek működtetéséhez szükséges előlegeket valamennyi konzorciumi tag számára.

NAP ’A’ Alprogram Táblázatok

I. Táblázat: A NAP „A-alprogram” keretében rendelkezésre álló támogatási és saját források konzorciumi tagonként
II. Táblázat: A NAP „A-alprogram” keretében rendelkezésre álló támogatási és saját források megoszlása konzorciumi tagonként a szakmai szempontrendszer szerint
III. Táblázat: A Pillérek (részprojektek) jellemzői a NAP „A-alprogram”-ban
IV. Táblázat: A NAP Konzorciumi Tagok aktív részvétele a NAP „A-alprogram”-ban
V. Táblázat: A NAP „A-alprogram” keretében támogatásban részesülő kutatások (Pillérenként)

A NAP „A-alprogram” keretében rendelkezésre álló támogatási és saját források konzorciumi tagonként

(KTIA _NAP_13 kódszámú pályázat, összegek Forintban)

Konzorciumi tag neve KTIA támogatás összege Saját forrás összege Összes forrás
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 750 036 000 86 782 196a 836 818 196a
MTA Természettudományi Kutatóközpont 925 000 000 473 500 000 1 398 500 000
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája 49 964 000 49 964 000
Semmelweis Egyetem 875 000 000 875 000 000
Pécsi Tudományegyetem 800 000 000 800 000 000
Debreceni Egyetem 800 000 000 77 923 015 877 923 015
Szegedi Tudományegyetem 800 000 000 800 000 000
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 399 948 136 399 948 136
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 600 000 000 600 000 000
Richter Gedeon NyRt. 400 000 000

400 000 000
ÖSSZESEN 6 399 948 136 638 205 211 7 038 153 347

a Levonható Áfa összege

A NAP „A-alprogram” keretében rendelkezésre álló támogatási forrás megoszlása konzorciumi tagonként a szakmai szempontrendszer szerint

(KTIA _NAP_13 kódszámú pályázat, összegek Forintban)

Konzorciumi tag neve Felfedező kutatások Klinikai idegtudományi kutatások Gyógyszer-fejlesztéshez kapcsolódó kutatások Bionikai, infobionikai kutatások Társadalmi hatások kutatása Összesen
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 417 251 000 116 000 000 66 749 000 600 000 000
MTA Természet-tudományi Kutatóközpont 209 300 371 375 701 462 279 998 191 59 999 976 925 000 000
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája 49 964 000 49 964 000
Semmelweis Egyetem 303 700 000 295 700 000 599 400 000
Pécsi Tudományegyetem 198 840 000 400 322 000 200 838 000 800 000 000
Debreceni Egyetem 293 000 000 399 534 411 107 465 589 800 000 000
Szegedi Tudományegyetem 340 000 000 270 000 000 190 000 000 800 000 000
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 399 948 136 399 948 136
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 45 644 000 336 859 000 17 497 000 400 000 000
Richter Gedeon NyRt. 400 000 000 400 000 000
Összesen 1 508 355 371 1 794 901 873 1 482 536 191 796 807 112 191 711 589 5 774 312 136

Pillérekbe (részprojektbe) nem sorolt költségek (Forint):

Műszer beszerzés: 475 600 000

Projekt menedzsment: 128 000 000

Könyvvizsgáló: 6 650 000

Nyilvánosság költségei: 15 386 000

Összesen: 625 636 000

A Pillérek (részprojektek) jellemzői a NAP „A-alprogram”-ban

<td”>

III. Gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások

Pillér (részprojekt) Kutatási projektek (feladatok) száma Infrastruktúra-fejlesztési projektek (feladatok) száma* Résztvevő konzorciumi tagok száma, aránya

(%)

I. Felfedező idegtudományi kutatások 18 6 (60)
II. Klinikai idegtudományi kutatások 20 1 6 (60)
10 6 (60)
IV. Bionikai és infobionikai kutatások 6 1 3 (30)
V. Társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó kutatások 4 3 (30)
Az öt pillérben összesen 58 2 10 (100)

*A Semmelweis Egyetem pillérbe be nem sorolt infrastrukturális fejlesztést is tervezett:

2 nagyértékű eszközt: egy szekvenátort és egy EEG készüléket.

A NAP Konzorciumi Tagok aktív részvétele a NAP „A-alprogram”-ban

v-v1

Konzorciumi Tag rövid neve Konzorciumi Tagok (KT) aktív szerepvállalása
KT részvétele a pillérekben (száma) KT feladatainak száma
I. II. III. IV. V. Összesen
MTA KOKI 3 5 1 1 7
MTA TTK 4 1 1 1 1 4
DE 3 4 6 2 12
PTE 3 2 5 3 10
SE* 2 2 1 3
SZTE 3 5 5+1** 3 13+1**
PPKE 1 2+1** 2+1**
OKITI 3 1 3 1 5
RG NyRt. 1 1
MTA TKI 1 1 1
Összesen 18 20+1 10 6+1 4 58+2

* A Semmelweis Egyetem pillérbe be nem sorolt 2 nagyértékű eszközt szerez be (egy szekvenátort és egy speciális EEG készüléket.

** A SZTE és a PPKE eszközök beszerzését és rendszerbe állítását tervezi a II. illetve a IV. pilléren belül, de nem kutatási projekt keretében!

Az V. Táblázat: A NAP „A-alprogram” keretében támogatásban részesülő kutatások (Pillérenként) ►