Aki épp nem nevel otthon kamaszkorú gyereket, vagy nem tanít 12–20 éves fiatalokat, hajlamos lehet azt gondolni, hogy a serdülő agy már körülbelül olyan lehet, mint a felnőtt agy, csak talán kicsit „kevesebb kilométer” van még benne. Ezt a mítoszt cáfolja a Kovács Ilona vezetésével működő MTA-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport legújabb kutatása.

A pubertás kezdetétől az agy jelentős strukturális átalakuláson megy keresztül, amíg a felnőttre jellemző agykérgi hálózatok ki nem alakulnak. A strukturális átalakulás olyan funkcionális következményekkel jár, melyek meghatározóak a későbbi egészséges felnőtt működés, valamint a pszichés zavarok kialakulása tekintetében. Fontos lenne tehát a kamaszodás agykérgi-viselkedéses folyamatainak pontos ismerete. Jelenleg a helyzet azonban az, hogy ennek az életszakasznak a kutatói között a különböző funkciók fejlődésének vonatkozásában több az ellentmondás, mint az egyetértés . Az ok a pubertás kezdetének jelentős egyéni különbségeiben keresendő, továbbá abban, hogy mostanáig nem állt rendelkezésre olyan módszer, amely a kezdetet megbízhatóan jelezte volna lányok és fiúk esetén egyaránt.

Ennek a problémának a megoldására a kutatócsoport egy olyan módszert vezetett be, amely ultrahangos csontkorméréssel segít megállapítani a serdülő alanyok biológiai korát. Ezután egy válogatott csoportban, melyben egyenlő arányban vannak gyorsan és lassan érő, valamint átlagos serdülők, számos funkcionális vizsgálatot végeznek el. Eredményeik alapján a kognitív képességek jelentős része nagyobb mértékben függ a biológiai kortól, mint az életkortól. Azonosítottak olyan funkciót is, mint például a számos kognitív képesség hátterében álló munkaemlékezetet, melynek fejlettsége csak a biológiai kortól függ kamaszoknál. Ez a felfedezés rendkívüli gyakorlati jelentőséggel bír mind az oktatás, mind a klinikum területén. Felvetheti az iskolaérettség serdülőkori vizsgálatának fontosságát, valamint szerepet játszhat a serdülőkorban kezdődő pszichiátriai zavarok korai diagnosztizálásában.

A címlapkép forrása: mta.hu/Szigeti Tamás