Sperlágh Beáta

2018-06-01T18:21:54+00:00

Sperlágh Beáta az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetének tudományos igazgatóhelyettese, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára.

1987-ben szerzett általános orvosdoktori diplomát, 1995-ben az orvostudományok kandidátusa, 2000-ben klinikai farmakológusi szakorvosi képesítést, 2004-ben az MTA doktora címet nyert el. Kutatási területe a neurofarmakológia. Kiemelkedő eredményeket ért el a purinerg és kannabinerg jelátvitel tanulmányozásában, valamint a neuroprotekció új típusú útvonalainak leírásában. Számos olyan eredménye született, amely új gyógyszerfejlesztési projektek kiindulópontjaként szolgált hazai és nemzetközi partnerek részvételével. 295 tudományos közlemény szerzője, citációs indexe 4509, impakt faktora 282, H-indexe 37. 2005-ben L’Oreal-UNESCO „A nőkért és a tudományért” Díjat, 2010-ben Gábor Dénes Díjat kapott.