Hortobágyi Tibor

2018-05-28T13:37:39+00:00

Hortobágyi Tibor pathológus és neuropathológus szakorvos, tanszékvezető (DE OEC). A Királyi Pathológus Társaság tagja (‘fellow’). A teljes neuropathologiai diagnosztikus spektrumban gyakorló orvos. 2003 óta szoros munkakapcsolatban áll a londoni King’s College-dzsal, jelenleg senior vendégoktató a Klinikai Idegtudomány tanszéken. Európai Neuropathológus Szakorvos (EFN) és szakvizsgáztató. Magyarországon a neuropathológia oktatását valamennyi képzési szinten, magas óraszámban végzi, új és sikeres kurzusokat indított. Fő kutatási területe a neurodegenerativ és agyi érbetegségek valamint a neurotrauma molekuláris neuropathológiája. PhD témavezető. Közel 100 publikációja van, köztük ‘elsőszerzős’ közleménye a Science-ben. Több nemzetközi folyóiratnál szerkesztő illetve szerkesztőbizottsági tag.